A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Опорний заклад освіти "Жукинський ліцей"

Музей

В ОЗО "Жукинський ліцей" діє музей українського побуту та етнографії “Світлиця”, який був відкритий у 2001 році. Музей налічує 189 експонатів основного фонду, які розповідають про побут, традиції, ремесла жителів Полісся. Гордістю музею є постійно діючі виставки “Рушники українського Полісся (кін. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.)”, “Традиційний одяг українського Полісся”, “Народні ремесла села Жукина”, “Посуд українського Полісся”.

Мета : залучення учнівської молоді до процесів дослідження, вивчення та збереження історико-культурної спадщини України та рідного краю, формування у її свідомості системи поглядів, принципів та цілісного уявлення про історико-культурний потенціал українського народу.

Завдання:

§ Ознайомлення учнів з особливостями формування музеїв як соціокультурного інституту суспільства на загальносвітовому, державному та регіональному рівнях.

§ Вивчення основних етапів історичного розвитку музеїв в Україні та створення музейної мережі у своєму регіоні.

§ Оволодіння навичками організації громадських музеїв.

§ Засвоєння основ музейної термінології, функцій та напрямів діяльності музеїв.

§ Оволодіння системою знань про рідний край, його пам’ятки історії та культури.

§ Ознайомлення з різними формами і методами музейної роботи.

§ Набуття загальноосвітньої культурологічної профільної підготовки, навичок самостійної історико-краєзнавчої діяльності.

§ Поглиблення знань з навчальних дисциплін, реалізація завдань особистісно-орієнтованого навчання та розвитку здібностей дітей.

§ Виховання національно свідомого громадянина, грамотної освіченої людини.

§ Розвиток і продовження кращих краєзнавчих традицій краю.

§ Виробленні в учнів умінь практично застосовувати здобуті знання та користуватися історичними джерелами.

§ Усвідомлення учнями особистої причетності до подій сьогодення, формування активної громадянської позиції.

§ Набуття навичок орієнтування в потоці інформації.

§ Розвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації, що надходить.

Основними завданнями музею є:

§ Залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

§ Формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України;

§ Розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

§ Надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;

§ Залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;

§ Вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи рідного краю;

§ Проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.

 

Музей при закладі освіти – один із важливих засобів удосконалення процесу комплексного виховання учнів, розширення їх кругозору, розвитку пізнавальних інтересів та здібностей. Він допомагає встановленню між предметних зв’язків між навчальною і позакласною роботою. Здійснення краєзнавчого принципу в навчально – виховній роботі можливе лише за умови систематичного нагромадження в музеї пошуково – краєзнавчого матеріалу.

Музей, це не просто зібрання матеріалів, мертва виставка фотографій і документів. Це жива, дійова сила. Тут проводяться свята, виховні години, уроки, факультативні заняття.

Музей народного побуту та етнографії при ОЗО "Жукинський ліцей" працює відповідно до затвердженого плану роботи. Робота музею спрямована на виховання в учнів любові до рідного краю, поваги і розуміння історичних подій минулого, відродження і впровадження в життя народних українських традицій і свят, естетичного розвитку учнів на кращих зразках українського побуту, формування пізнавальних інтересів учнів, розвитку творчості, ініціативності у дітей.

 

Музей працює у декількох напрямках:

· просвітницький напрямок -

спрямований на відновлення і впровадження у життя дітей українських традицій, формування в учнів національної свідомості на фактах історії розвитку Української держави;

· естетично – розвивальний напрямок –

спрямований на розвиток творчої ініціативи учнів, вивчення народних промислів, життєвого шляху видатних людей рідного села, творчого спадку майстринь вишивки, розвиток пошукової та дослідницької роботи серед учнів;

· матеріально-технічний напрямок –

спрямований на поповнення музею новими експонатами, покращення матеріально-технічної бази музею.

У напрямку просвітницької роботи продовжується робота по зібранню матеріалів історії рідної школи.

 

Режим роботи музею “Світлиця”:

понеділок — п'ятниця 9.00-15.00

субота — неділя - вихідний

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень