A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Опорний заклад освіти "Жукинський ліцей"

Корисні поради учням

Анотація

Сучасні шкільні навчальні програми зорієнтовані на формування у школярів уміння самостійно здобувати знання, вишукувати додаткову інформацію, яка б склала систему знань з основ наук. Тому важливо навчити школярів користуватися книгою, дати учням ключ до самоосвіти.

Читання – це серйозна розумова праця, яка може бути полегшена знанням основних правил роботи з книгою.

Мета даних рекомендацій – надати практичну допомогу школярам щодо вибору книг для читання і їх пошуку в бібліотеці, умінь правильно читати книгу, користуватися довідковими виданнями і періодикою.

Чи є у тебе бажання скористатися моїми порадами?

Якщо є – пам’ятай: бажання – велика сила, за якою стоять дія і наполеглива праця. А їх завжди супроводжують успіх і радість досягнень.

Коли б книга ожила і раптом заговорила, то ось що вона б вам сказала:

1. Обгортай книги і носи їх у папці.

2. Удома відведи їм місце на книжковій полиці.

3. Читай книги за чистим столом і з чистими руками.

4. Перегортай сторінки за правий верхній куток.

5. Щоб не загубити місце в книзі, де ти закінчив читати, користуйся закладкою.

6. Прочитані книжки своєчасно повертай до бібліотеки. На них чекають інші читачі.

7. Якщо книга порвалась – обов’язково підклей її.

Не можна:

§ перегинати книгу;

§ загинати сторінки;

§ робити записи чорнилом;

§ класти у книги олівці та інші предмети;

§ слинити пальці, коли перегортаєш сторінки;

§ читати книги під час їжі.

Запамятайте:

Книга – всенародне добро! Бережіть її!

Як читати книгу

1. Читай повільно, не поспішаючи – краще запам’ятаєш прочитане.

2. Дочитуй книгу до кінця, не пропускай сторінок.

3. Осмислюй прочитане. Не допускай механічного читання.

4. Для свідомого сприймання ознайомлюйся з анотацією, прочитай епілог.

5. Намагайся охоплювати поглядом цілі фрази, речення, абзаци.

6. Коли зустрічаєш незнайомі слова під час читання книжок, періодики, звертайся до словників, довідників, енциклопедій.

7. Не дочитавши книгу до кінця, вклади закладку на тому місці, де зупинився.

8. Прочитавши книгу, обговори її з товаришами, батьками.

Як працювати з підручником

1. Прочитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом.

2. З’ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті.

3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.

4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.

5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам’яті.

Як працювати з текстом параграфа

1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.

2. Знайди в тексті відповіді на поставленні запитання. Виконай усі завдання.

3. Запам’ятай усі терміни і поняття.

4. Склади план своєї розповіді.

5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.

Як скласти план тексту підручника

1. Прочитай заголовок параграфа і подумай: який зміст закладено в заголовок?

2. Прочитай уважно даний параграф і виділи в ньому нові терміни (з’ясуй їх).

3. Розглянь і постарайся зрозуміти малюнки і їх частини, що від6носяться до тексту.

4. Прочитай текст окремо по абзацах і визнач, про що йдеться в кожному абзаці.

5. Склади план прочитаного тексту (пунктами плану можуть бути заголовки абзаців).

6. Перекажи за складеним планом увесь текст, постарайся зрозуміти і запам’ятай його зміст.

7. Дай відповіді на всі запитання в кінці параграфа або на запитання, поставлені вчителем.

Як користуватися навчальною, додатковою і довідковою літературою

1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.

2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: у підручнику, довіднику чи додатковій літературі.

3. Насамперед використайте підручник, потім – довідник, а тоді – додаткову літературу.

4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.

5. Залежно від мети використайте такі види читання:

§ Читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду – перше ознайомлення з книгою, одержання певного уявлення про її зміст);

§ Вибіркове читання або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця;

§ Читання з різних видів записів прочитаного.

6. Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйтеся побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.

Як писати реферат

1. Визначити тему.

2. Підібрати літературу:

а) документи, першоджерела;

б) монографії, довідники, збірники:

в) газетні та журнальні матеріали.

3. Грунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.

4. Скласти список розділів, який може бути і планом реферату.

5. Продумати план реферату, можливе його розширення.

6. Систематизувати опрацьований матеріал.

7. Остаточно продумати та уточнити план реферату. Обов’язково включити в план актуальність теми і її значення.

8. Написати реферат.

9. У кінці реферату слід поставити список використаної літератури.

10. Бібліографічний опис джерела в списку літератури подається за такими правилами:

· Для книг слід вказати: прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані, місця і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок;

· Для журнальних статей зазначають: прізвища та ініціали авторів, повні назви статей, скорочені назви журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки;

· Дшя статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвища та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.

Форми ведення записів

План – це короткий перелік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені лише основні запитання, або складним, якщо поруч з основними є додаткові запитання.

Виписки – це цитати (дослівне відтворення думок автора книги) або короткий, близький до дослівного, виклад змісту потрібного уривку тексту. Виписувати з книги теоретичні положення, статистичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов’язково брати в лапки, а на кожну виписку давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих аркушах, каталожних картках або перфокартах.

Конспект – це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він може бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати скороченням слів, а якщо скорочувати їх, то за загальними правилами; думки слід використовувати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускаючи повторень. Можна використовувати цитати, обов’язково зазначати сторінку, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поля для додаткових записів.

Тези – стислий виклад основних ідей прочитаної книги.

Анотація – коротка характеристика прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.

Резюме – короткий заключний виклад наукового повідомлення.

Реферат – короткий виклад змісту книгу, наукової роботи або результатів вивчення наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.

Як працювати з цитатою

1. Цитатою користуються для уточнення і підтвердження власних думок.

2. Не можна зловживати цитатами.

3. Цитата має виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора.

4. Виписувати цитату слід без заміни слів, з дотриманням усіх розділових знаків, із позначенням пропусків.

5. Кожна цитата береться в лапки.

6. Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.

Як скласти план проведення експерименту

1. Уточнити і конкретизувати кінцеву мету проведення експерименту. Для цього ще раз продумати умови й вимоги завдання.

2. Вирахувати проміжну мету експерименту. Для цього слід задачу розбити на під задачі.

3. Проаналізувати всі можливі варіанти проведення експерименту.

4. Вибрати з усіх можливих варіантів проведення експерименту найбільш раціональний.

5. Запис плану експерименту повинен бути коротким і відображати лише основні його етапи.

6. Продумати, які прийоми і засоби можна використати при проведенні експерименту.

7. Після складання плану проаналізувати його ще раз. Для цього слід логічно уявити всю роботу від початку до кінця і від кінця до початку.

Як читати газету

1. Перед тим, як почати читати газету, переглянь заголовки всіх статей – це допоможе тобі вибрати найцікавіший матеріал.

2. Пояснення незрозумілих слів знайди в словнику або в когось запитай.

3. Візьми книгу про те, що тебе особливо зацікавило під час читання газети.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень